Mittaus ja kalibrointi

Kalibrointi suoritetaan joko tehtaallasi uunin, prosessin vieressä tai huoltotiloissmme.

Temptec käyttää viimeisintä tekniikka, sen kuitenkaan olematta itsetarkoitus. Lopputuote on toiminnallemme tärkein asia.

Kalibrionti suoritetaan uuniin tai prosessin yhteydessä, jolloin tehdään kattava kartoitus lämpötilanmittausjärjestelmän tarkkuudesta. Esimerkiksi kenttäkalibroinnissa:

  1. Instrumenttien kalibrointi ilman anturia.
  2. Instrumenttien kalibrointi anturit kytkettyinä käyttäen vertailumittausmenetelmää aina 1100 ºC:een saakka.

Lisäksi suoritamme uunien lämpötilan tasaisuusmittaukset suoraan prosessista (panoksesta) monipistetekniikalla. Tuloksien tallennus Dataloggeri/PC:lle. Mittaus antaa perustietoa mm.

  • panoksen lämpenemisestä
  • lämpötilan jakautumisesta uunin eri osissa
  • mittausanturien kunnosta ja sijainnista ym.
  • uunin käyttäytymisestä eri kuormitustilanteissa
  • uunissa havaittavista vuotokohdista

Lämpötilanmittausdokumenttien laadinnan yhteydessä tehdään aina tutkimuspöytäkirja, johon kirjataan mahdolliset mielestämme suositeltavat toimeenpiteet ja parannusehdotukset.

Instrumentit ja mittalaitteemme ovat tietysti kalibroituja ja ovat johdettavisa kansainvälisiin standardeihin.